CLÀUSULA PROTECCIÓ DE DADES

Clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de SR Constructors Promotors (ORTHOGAR SLU) amb CIF B08376469 i domicili social a CARRER PARÍS 188 BIS 08036, BARCELONA, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, ORTHOGAR SLU informa que les dades seran conservades durant el temps estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

ORTHOGAR SLU informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es per això que ORTHOGAR SLU es compromet a adoptar totes les mesures raonables per a què aquests se suprimeixin o modifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb tots els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament personal de les seves dades així com del consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada més amunt o bé al correu electrònic info@srpromotors.com.

Al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de ORTHOGAR SLU, dirigint-se per escrit a la direcció de correu dpo.cliente@conversia.es o bé al telèfon 902877192.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. Amb l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de ORTHOGAR SLU.