Estalvia energia amb l'Aerotèrmia

L'aerotèrmia és una energia de fonts renovables que aprofita l'energia continguda a l'aire per a utilitzar-la en la producció d'aigua calenta, així com per a la calefacció i també la climatització d'habitatges.

A SR Promotors som pioners en l'ús de l'aerotèrmia en la nostra promoció de pisos de la Travessera de Gràcia a Barcelona.

L’energia continguda a l’aire de manera natural, en forma de temperatura, està disponible de manera virtualment inesgotable, atès que és capaç de regenerar-se per mitjans naturals (escalfament per l’energia del sol), per la qual cosa l’aerotèrmia es pot considerar una energia renovable. Utilitzant aquesta energia s’aconsegueix produir calor i aigua calenta de manera menys contaminant, i aconseguir un estalvi energètic de fins al 75 %.

Font: Wikipedia

Avantatges d’un sistema d’aerotèrmia:

  • Alta eficiència i menors costos d’explotació
  • Màxim estalvi amb sistemes de calefacció a baixa temperatura
  • Es pot obtenir fred (refrescament) a l’estiu, amb la inversió del cicle
  • Energia neta. Baixes emissions de CO2
  • No es necessiten xemeneies d’evacuació de fums
  • Períodes de retorn mitjos-baixos

Font: instalacionesyeficienciaenergetica.com