MANTENIMENT DEL TEU NOU HABITATGE

Acabes d'instal·lar-te en el teu nou habitatge i esperes conservar-lo en bon estat el màxim de temps possible. Malgrat que tots els edificis envelleixen amb el temps, tu pots ajudar a mantenir-lo sempre jove.

Tracta el teu pis o casa de la mateixa manera que cuides el teu cos: higiene, respiració, hidratants, antioxidants, desintoxicants...

Degut a la dilatada experiència que tenim en la construcció de nous habitatges de tipus unifamiliar o plurifamiliar, hem constatat, sense cap mena de dubte, que és directament proporcional l’estat del nostre habitatge, a l’ús i manteniment que en fem.

Tant en els acabats exteriors i interiors, com en les instal·lacions, l’usuari pot incidir en la seva vida útil. Amb accions tan senzilles com ara la ventilació diària de l’habitatge es poden evitar les humitats per condensació. També es poden evitar els embussos de la xarxa d’evacuació d’aigües evitant tirar cossos sòlids de difícil dissolució. Aquests són dos exemples del gran ventall d’accions que poden ajudar al bon ús i manteniment de la nostra llar.

El nostre manual recull un conjunt d’indicacions relatives a l’ús i manteniment de l’habitatge, amb l’objectiu de facilitar-te la planificació dels treballs i, per què no, suggerir-te diversos hàbits lligats a la cultura del manteniment.