Accedir a un habitatge de protecció oficial

Si estàs pensant en accedir a un habitatge de protecció oficial (HPO), t’has d’enregistrar com a sol·licitant d’HPO en el “Registre de l’Habitatge de Catalunya”.

Els nostres pisos de protecció oficial de la promoció de Parets del Vallès pertanyen a la ZONA A.

L’Habitatge de Protecció Oficial (VPO o HPO, també conegut com a Habitatge amb Protecció Pública o Habitatge Protegit) és un tipus d’habitatge de preu limitat i, gairebé sempre, parcialment subvencionat per l’administració pública espanyola.

L’objectiu de l’HPO és afavorir que els ciutadans amb rendes més baixes puguin adquirir o llogar habitatges dignes i adequats a uns preus assequibles a les seves possibilitats.

Les diferents comunitats autònomes han legislat sobre aquesta matèria, per la qual cosa no existeix un règim uniforme en tot el territori nacional.

Perquè un habitatge sigui classificable com a VPO o HPO, l’Administració pública estableix una sèrie de requisits legals, tant per a l’habitatge (mida i preus màxims) com per al comprador (ingressos màxims, típicament expressats en múltiples de l’IPREM, no disponibilitat d’un altre habitatge, empadronament en el territori regit per l’Administració, etc.). Quan el número de potencials compradors excedeix el de l’oferta d’HPO, les Administracions solen recórrer a sorteigs per a decidir-ne les adjudicacions.

Font: Wikipedia